603 374 460 hradecka.alice@seznam.cz

Mgr. Alice Hradecká

MEDIACE

Z důvodu profesního záběru mé práce se věnuji pouze rodinné mediaci. Konkrétně mediaci ve věci svěření dítěte do péče a úpravy styku.

Obrátit se na mne můžete v případě, kdy byl váš partnerský vztah ukončen a vy nyní stojíte před otázkou, jak se s bývalým partnerem / bývalou partnerkou dohodnete na úpravě styku s vašimi dětmi, výchově a péči o ně.

Mediace pod mým vedením znamená konstruktivní řešení nastalého sporu v bezpečném prostředí. Stanu se vaším průvodcem v tomto procesu a společně budeme hledat způsob, jak dojít ke vzájemné shodě. Myslet při tom budeme na blaho vašich dětí, které se ne vždy musí shodovat s vašimi představami.

Působím jako nezapsaný mediátor.Co můžete očekávat?

Jedno mediační sezení obvykle trvá 3 hodiny. Každý z vás dostane stejné množství času k vyjádření svého úhlu pohledu, svých představ, očekávání a potřeb. Nezaručuji vám, že tento proces bude probíhat hladce a bude pro vás komfortní. Zároveň dohlédnu na to, aby se každý z vás cítil bezpečně a respektovaný.

Obvykle jsou k vyřešení sporu zapotřebí 4 – 5 setkání, výjimkou ale není ani 10 společných setkání.
Ceník

60 min. 1500 kč (platí obě strany rovným dílem)


→  Přímá úhrada - platba v hotovosti, či předem na účet.
→  Služby o víkendu: navýšení ceny o 40 %

Rodiny sociálně znevýhodněné či nízkopříjmové: cena dle individuálních možností klienta.

Bezplatné zrušení schůzky je možné do 48 hodin před naším setkáním. Pak už bude platba účtována.

Mediace probíhají v Litoměřicích, za klienty nedojíždím.


Povinná mlčenlivost je pro mne samozřejmostí.