603 374 460 hradecka.alice@seznam.cz

Mgr. Alice Hradecká

Rodinné poradenství

Ve své práci vycházím z teoretických, praktických i osobních zkušeností. Zkušeností, které překrývají odborný rámec s rámcem sebezkušenostním. Nezaměřuji se na jeden problém, ale pomáhám klientům-rodičům hledat a odkrývat souvislosti. Nabízím vám proto pomocnou ruku na této cestě. Společně budeme směřovat ke změně, jež vás dovede k většímu porozumění. Porozumění ve vás samých i porozumění vašim dětem.

Nehledejte u mne, prosím, „zaručené rady a návody“. Neočekávejte ode mne, prosím, že vaši situaci změním já. To vy budete hybatelem změny. Nicméně je pouze na vás, do jaké míry dovolíte této změně přijít do vašich životů a usadit se v nich. Půjde totiž o nastartování procesu, který budete vytvářet spolu s vašimi dětmi.


„Pomohu vám třeba tam, kde jiné metody selhaly.“

Neprovádím psychologickou diagnostiku.Jak to bude probíhat?

Oslovíte mne a rámcově mi sdělíte, s čím byste potřebovali pomoci, v čem konkrétně bych vám mohla být k užitku. Následně se dohodneme na bližších podrobnostech (tj. kde bude schůzka probíhat a jak dlouho potrvá).
S čím se na mne můžete obrátit?

•  napětí a neshody mezi rodiči a dětmi
•  sourozenecké neshody, sourozenecká rivalita
•  příchod nového sourozence do rodiny
•  „problémové dítě“
•  neprospívání dítěte ve škole, problémy ve škole
•  podpora v komunikaci se školou / doprovod na schůzku se školou
•  úmrtí v rodině
•  jiné problémy

V souvislosti s komunikací rodičů se školou sloužím jako prostředník v tomto procesu. Znamená to, že se stanu vaší oporou v případě, kdy budete chtít o vašem dítěti vědět více, ale z nějakého důvodu se vám do komunikace se školou nechce, nebo jste to již zkoušeli, ale komunikace byla neúspěšná. Nabízím vám také doprovod na předem sjednanou schůzku se školou.

Dále s vámi mohu zmapovat, zda se vašemu dítěti ve škole dostává dostatečné podpory. Případně doporučím stávající možnosti. Zprostředkuji vám, co vím, a je jen na vás, zda tyto informace dále využijete.Ceník služeb

Rodinné poradenství 700 kč / 45 min.
Vypracování zprávy a doporučení 500 kč
Doprovod zákonného zástupce na schůzku se školou 500 kč / 60 min.

→  Přímá úhrada, platba v hotovosti, či předem na účet.
→  Služby o víkendu: navýšení ceny o 40 %
→  Služby nabízím v Litoměřicích, ve výjimečných případech za vámi dojedu.

Rodiny sociálně znevýhodněné či nízkopříjmové, matky samoživitelky/otcové samoživitelé, pěstouni: cena dle individuálních možností klienta

Bezplatné zrušení schůzky je možné do 48 hodin před naším setkáním. Pak už bude platba účtována.

Povinná mlčenlivost je pro mne samozřejmostí.