603 374 460 hradecka.alice@seznam.cz

Mgr. Alice Hradecká
Mgr.Alice Hradecka

Jsem lektorka, pedagožka, psycholožka a terapeutka.
Moje životní cesta byla klikatá, plná výmolů a místy připomínala jízdu na horské dráze. Když jsem se po střední škole rozhodovala, jakou vysokou školu si zvolím pro své další směřování, vybrala jsem si učitelství. Ačkoli jsem v průběhu studia na vysoké škole zjistila, že mne baví více psychologie než didaktika předmětů, školu jsem dostudovala. Záhy jsem nastoupila na základní školu jako učitelka. V průběhu pedagogické praxe jsem ještě vystudovala jednooborovou psychologii. Poté se mi narodilo dítě a já jsem se tak na několik let profesně odmlčela. Ačkoli... ne tak docela. Do cesty mi tehdy přišla příležitost přihlásit se na psychoterapeutický výcvik, kterou jsem využila. Později se ukázalo, že sebezkušenost v rámci výcviku i na individuálních terapiích měla zásadní vliv na můj život. Díky vhledům, kterých se mi na výcviku dostalo, jsem si uvědomila, jak významnou roli v životě člověka hraje způsob komunikace. Uvědomila jsem si také, že každá, byť bolestivá zkušenost, v sobě nese potenciál ke změně a transformaci. Jen musíte mít odvahu a trpělivost.

Ve své práci se snažím klientům zprostředkovat to, co jsem se naučila. Nenabízím univerzální rady ani zázračná řešení. Jsem tu od toho, abych vám poskytla oporu tam, kde vám možná docházejí síly. Cílem mé práce je napomoci dětem, rodičům i učitelům k tomu, aby se vzájemně slyšeli, vnímali a respektovali. Pojďme spolu započít proces, který povede ke zvýšení pocitu klidu a rovnováhy ve vašich životech.

„Moje práce je mým koníčkem. A můj koníček je mojí prací.“
    Vzdělání
•  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
•  Univerzita Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie
•  Psychoterapeutický výcvik PCA Brno (sebezkušenostní část)


    Praxe
•  Učitelka na 2. stupni ZŠ
•  Externí vyučující na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
•  Soukromá klientela (rodinné poradenství, rodinná mediace)
•  Školní psycholog na ZŠ a SŠ
•  Supervizor učitelů